O nas

 

FHU A PRIORI Ośrodek szkolenia w Jastrzębiu-Zdroju jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, umożliwiającą uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez kształcenie, dokształcenie i doskonalenie. Ośrodek organizuje szkolenia na obszarze Jastrzębia-Zdroju oraz sąsiednich gmin i powiatów.
Szkolenia są organizowane u zleceniodawców w jego siedzibie i bazie dydaktycznej, ponadto ośrodek szkolenia dysponuje własną salą dydaktyczną.
Szkolenia odbywają się w systemach: dziennym, wieczorowym i zaocznym.

Kadra

- wysoki poziom kształcenia kursowego zapewnia wysoko wykwalifikowana kadra posiadające wieloletnie doświadczenie teoretyczne jak i praktyczne, wykładowcy posiadają również przygotowanie pedagogiczne. Osoby kończące kursy w naszym ośrodku otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz. U. poz. 186).

 

 

 

 

P R A C A

Poszukujemy wykładowców/instruktorów do prowadzenia  zajęć na na kursach zawodowych na terenie całego Śląska,

w szczególności psychologów, pedagogów i doradców zawodowych.