"BHP dla różnych grup zawodowych" Email

Szkolenia BHP

  1. Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno- biurowych,
  2. Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno- technicznych,
  3. Szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych, 
  4. Szkolenie BHP dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby,
  5. Szkolenie BHP dla pracowników wykonujących zadania służby bhp,
  6. Szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Zajęcia prowadzone w formie wykładów i warsztatów przez wykwalifikowanego i doświadczonego trenera.