"Kierownik wycieczek szkolnych" PDF Drukuj Email

 

Program kursu dla kierowników wycieczek szkolnych:

  • Krajoznawstwo i turystyka w pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły
  • Przepisy regulujące organizację turystyki szkolnej
  • Organizacja wycieczek szkolnych
  • Obowiązki kierownika wycieczek
  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych, przepisy
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Warunki przyjęcia na kurs:

  • Ukończony 18 rok życia
  • Minimum wykształcenie średnie
  • Niekaralność

Liczba godzin kursu: 6 godz.