"Pierwsza pomoc przedmedyczna"

 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy, art. 209 1. § 1, art. 237 11a w § 1 pkt 3 pracodawca jest zobowiązany do wskazania pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy.

Nakaz ten dotyczy wszystkich firm. Pracodawcy, by wypełnić ten obowiązek muszą wyznaczyć i skierować swoich pracowników na szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania:

seminarium trwa 8 godzin lekcyjnych i w skład, których wchodzi:

  • reanimacja, zaburzenia oddychania
  • opanowanie krwotoków
  • oparzenia i rany, poparzenia prądem
  • złamania kości i zwichnięcia stawów Możliwość prowadzenia zajęć u Zlecającego.

PROGRAM MOŻE ULEC MODYFIKACJOM ZGODNIE Z POTRZEBAMI ZGŁASZANYMI PRZEZ ZLECENIODAWCĘ