zapisy
"Kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży" PDF Drukuj Email

 

Celem kursu jest nabycie umiejętności planowania i organizowania pracy na stanowisku kierownika placówki wypoczynku dzieci i młodzieży - nadanie absolwentom kwalifikacji kierownika placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 21 stycznia 1997 r.

Zagadnienia Szkolenia:

 • Planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku
 • Organizacja pracy
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
 • Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym
 • Prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku

Warunki przyjęcia na kurs:

 • Ukończony 18 rok życia
 • Minimum wykształcenie średnie
 • niekaralność
 • Nauczyciel
 • Czynny instruktor harcerski ( od stopnia podharcmistrza włącznie )
 • osoba posiadająca co najmniej 3-letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej

Liczba godzin kursu: 10 godz.

 
"Kierownik wycieczek szkolnych" PDF Drukuj Email

 

Program kursu dla kierowników wycieczek szkolnych:

 • Krajoznawstwo i turystyka w pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły
 • Przepisy regulujące organizację turystyki szkolnej
 • Organizacja wycieczek szkolnych
 • Obowiązki kierownika wycieczek
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych, przepisy
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Warunki przyjęcia na kurs:

 • Ukończony 18 rok życia
 • Minimum wykształcenie średnie
 • Niekaralność

Liczba godzin kursu: 6 godz.

 
"Spawacz" Email

Metody:

 • spawanie elektryczne (metoda 111)
 • spawanie gazowe (metoda 311)
 • spawanie TIG (metoda 141)
 • spawanie MIG (metoda 131)
 • spawanie MAG (metoda 135)
 • egzamin weryfikacyjny spawaczy ? odnowienie uprawnień
 
"BHP dla różnych grup zawodowych" Email

Szkolenia BHP

 1. Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno- biurowych,
 2. Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno- technicznych,
 3. Szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych, 
 4. Szkolenie BHP dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby,
 5. Szkolenie BHP dla pracowników wykonujących zadania służby bhp,
 6. Szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Zajęcia prowadzone w formie wykładów i warsztatów przez wykwalifikowanego i doświadczonego trenera.

 
"Pierwsza pomoc przedmedyczna"

 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy, art. 209 1. § 1, art. 237 11a w § 1 pkt 3 pracodawca jest zobowiązany do wskazania pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy.

Nakaz ten dotyczy wszystkich firm. Pracodawcy, by wypełnić ten obowiązek muszą wyznaczyć i skierować swoich pracowników na szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania:

seminarium trwa 8 godzin lekcyjnych i w skład, których wchodzi:

 • reanimacja, zaburzenia oddychania
 • opanowanie krwotoków
 • oparzenia i rany, poparzenia prądem
 • złamania kości i zwichnięcia stawów Możliwość prowadzenia zajęć u Zlecającego.

PROGRAM MOŻE ULEC MODYFIKACJOM ZGODNIE Z POTRZEBAMI ZGŁASZANYMI PRZEZ ZLECENIODAWCĘ

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2