zapisy
"Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu"

Celem kursu zgodnie z § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988, zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 192, poz. 1875) jest przygotowanie pracodawców, pracowników dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników poprzez umożliwienie im zdobycia podstawowej wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki.

Czas trwania zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988 ze zm.) kurs trwa 80 godzin, w skład których wchodzi:

  • 20 godzin zajęć z podstaw psychologii,
  • 20 godzin zajęć z podstaw pedagogiki,
  • 30 godzin zajęć z metodyki praktycznej nauki zawodu.
  • 10 godzin praktyki metodycznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 988, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 192 poz. 1875) kurs jest przeznaczony dla:

  • wykładowców kursów,
  • mistrzów oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • osób, którzy mając własną firmę, chcieliby zatrudnić uczniów na praktykę. Uprawnienia do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych (np. fryzjerskich, stolarskich i innych) oraz placówkach handlowych (sklepach) i zakładach produkcyjnych.

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające min. wykształcenie średnie lub zdany egzamin mistrzowski.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2